Resim Bulunamadı

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

20 Mart 2014
7.071 defa okundu
 • Reklam

  “Hayatın her çalışma safhasında olduğu gibi

  özellikle öğretim hayatında sıkı disiplin başarının esasıdır.”

                                                       Mustafa Kemal ATATÜRK

   

   

  MİSYONOMUZ

   

  Gelişen dünyanın yadsınmaz gerçeği insanoğlunun birlikteliğinden geçer. Bin yıllardır yıpratılan bu yaşlı gezegen artık insan evlatlarının bakımına ve duyarlılığına muhtaçtır.’’Küreselleşme’’denilen yeni varoluşun salt nedenlerinden biri de bu gerçektir. Küreselleşmenin ilk koşulu da en az bir yabancı dili, o dille yorum yapabilecek düzeyde öğrenmek ve yaşama uygulamaktır.Bu aşamada dünyada en geçerli dil olan İngilizce ‘nin önemi ortaya çıkmaktadır. İşte  Çaycuma Koleji’nin bilimsel, sanatsal , sportif etkinlikleri yanı sıra yabancı dil eğitimi üst düzeyde öğrencilerine kazandırma uğraşının nedeni de budur. Dil öğretiminde yazma ve konuşma gibi önemli 2 becerinin yanı sıra bu dilde yorum yapabilecek düzeyde dil birikimi için  yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimi okulumuzun vazgeçilmez eğitim ve öğretim politikasıdır.

  Çaycuma Koleji  bir ülkenin en değerli maden yatağının insan beyni olduğu inancıyla yalnızca İNGİLİZCE  ‘nin öğretilmesi değil, tüm bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif alanlardaki yoğunlaştırılmış en modern eğitim-öğretim programlarıyla yöremizin lider kurumlarından biri olma ayrıcalığının haklı gururunu sizlerle paylaşmaktan onur duyar.
   

  ANA HEDEFLERİMİZ

  1-Farklı kültürleri tanıyarak farklı bakış açısına sahip olmalarını sağlamak,

  2-Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kazandırmak,

  3-Saygı, sorumluluk ve özgüven kavramlarını kazandırmak,

  4-Farklı okuma ve izleme kaynaklarını kullanarak öğrencilerin kişisel ve kültürel gelişimlerini sağlamak,

  5-Değişik ortamlarda kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamak,

  6-Araştırma becerisi kazandırmak,

  7- Kendi yeteneklerini ve öğrenme tekniklerini geliştirme adına stratejiler geliştirmek,

  8- 4 temel dil becerisini (okuma, yazma, konuşma, dinleme) etkin kullanmaları için metotlar geliştirmek,

  9- Yabancı dilde okuma sevgisini ve alışkanlığını kazandırmak,

  10- Ezberleyen değil sorgulayıp, çıkarım yapabilen bireyler yetiştirmek.

  Yabancı Dil Programımız öğrencilerimizin dil öğreniminde farkındalık yaratmak amacıyla öğrenci merkezli yaklaşımlar esas alınmaktadır. Öğrenci merkezli yaklaşım sayesinde öğrencilerimizin özgüven duyguları gelişmekte, öğrenilen bilgi kalıcı ve etkin olmaktadır. Eğitim programımız içersinde kesinlikle formül ya da  kural ezberletmekten söz edilemez.Öğrencilerimizin konuyu keşfederek ,sorgulayarak ve anlayarak öğrenmeleri bizim için temel süreçtir. Eski metotlar kullanılarak ezber ve formüle dayalı dil eğitimin sonucunda etkin konuşma ve yazma becerirlinde bireyin başarısız olduğu tespit edilmiştir.

   

   

   

  YABANCI DİL EĞİTİMİNDE ÖZEL HEDEFLERİMİZ

   

  OKUL ÖNCESİ 

  • Yabancı dil öğrenmeye olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak.
  • Bu işi hayat boyu öğrenme düzlemine taşımalarını sağlamak.
  • Neşeli ve keyifli bir ortamda temel dil alışkanları edindirmek.
  • Çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak.
  • Farklı kültürlere olan bakış açılarını zenginleştirmek.
  • Kendi kültürü ve diğer kültürler arasında doğal bir bağ kurma yetisi kazandırmak.
  • Yeni fikirlere açık, uyumlu bireyler yetiştirmek.
  • Çocukların dış dünyayı algılama kapasitesini arttırmak.
  • Sağlıklı iletişim kurma becerilerini geliştirmek.

  Okulumuzda, konuşma, dinleme, duyduğunu anlama alışkanlıkları kazandırmak ve yabancı dil öğrenmekten korkmamalarını sağlamak için hazırladığımız, materyal destekli bir program yürütmekteyiz. Okul Öncemizde İngilizce dersleri planlanırken; şarkılar, danslar, oyunlar, tekerlemeler, öyküleme, canlandırma, mimikler ve jestlerin yanı sıra, resimli kartlar, posterler, gerçek nesneler, dinleme kasetleri, video, CD-ROM programları, akıllı tahta ve kuklalar gibi materyallerle desteklenmektedir. Takip edilen kitapların içeriği büyük bir titizlikle incelenip; çocukların bilişsel, fiziksel, psikomotor ve dil becerileri gelişimlerine uygun olup olmadığına karar verilmektedir. Yabancı dil eğitiminde en etkili yöntemler olan The Communicative Approach,Task-Based Learning ve Total Physical Responce (TPR) kullanmaktayız.Her ay gönderilen raporlarla aile ile sürekli iletişim sağlanmaktadır.  

   

   

  İLKÖĞRETİM 1. KADEME

   

  Yabancı dili öğrenmek o dili, sevmekle başlar mantığından hareketle İlkokul öğrencilerimize eğitici oyunlar, şarkılar, hikaye anlatımı ve drama eşliğinde eğitim vermekteyiz.

  • İngilizce’ye ilgilerini arttırmak, onlarda istek ve merak uyandırma,
  • Farklı kültürleri ve yaşam tarzlarını tanıma ve anlamaları,
  • Girecekleri uluslararası İngilizce sınavlarda (Cambridge ESOL) başarılı olmaları,
  • Yabancı dili gerçek hayatla kullanma becerisi kazandırma,
  • Problem çözme becerilerini geliştirme,
  • Avrupa Konseyi Dil Çerçevesinde CEF-A1/2 düzeyinde İngilizce okuduğunu anlama, konuşma, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazanmaları,

   

   

   

  İLKÖĞRETİM 2. KADEME

   

  • Derslerde çoklu zeka kuramına uygun olarak okuma yazma konuşma ve dinleme etkinlikleri yapılır. Bu dört temel becerinin etkili bir şekilde kullanmaları sağlanır.
  • Öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmaları sağlanarak doğru bir şekilde sunum yapmaları sağlanır.
  • Sosyal, kültürel ve bilimsel konularda yapılan konuşmaları ve yazıları anlayıp bu konular hakkında yorum yapmalarını sağlamak.
  • Sınıflarda dilin günlük yaşamda kullanımı ile ilgili etkinlikler yapmak.
  • Hem yazılı hem sözlü olarak öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlamak.
  • Öğrencilerimizi Cambridge ESOL sınavlarına hazırlamak.
  • Drama,yarışma veya ‘story telling’ aktiviteleri ile sınıf içi etkin bir hava yaratmak.
  • Öğrencilerin yabancı dili kullanarak kolaylıkla iletişim kurmalarını sağlamak.
  • Gelecek yıllarda öğrencilerimize temel teşkil edecek dil bilgisi kurallarını kavratmak.
  • Paragraf, mektup, dilekçe, makale, e-mail, hikaye ve essay yazmalarını sağlamak.

   

   

   

  ETKİNLİKLERİMİZ

   

   

  v  CAMBRIDGE YL/KET/PET SINAVLARI

  Cambridge Üniversitesi tarafından hazırlanan ve dünya çapında uygulanan ,öğrencilerimizin yabancı dilde kendilerini sınamak,bilgi seviyelerini ölçmek üzere bu sınavlara katılırlar.1.kademe 3.,4. ve 5. sınıf öğrencilerimiz ‘’STARTERS’’, ’’ MOVERS’’ ve ‘’FLYERS ‘’ adı altında ‘’YOUNG LEARNERS’’ ,2.kademe öğrencilerimiz KET ( Key English English) ve PET ( Preliminary English Test) sınavlarını alırlar.

   

  Eğitim programımız dahilinde bu sınavlara hazırlık amacıyla  öğretmenlerimizle ek çalışmalar yapılmaktadır.

   

  v  THEME WEEK

  Her öğretim yılının başında belirlenen konular dahilinde  3. sınıftan 8.sınıfa kadar olan tüm sınıflarımız sunum hazırlamaktadırlar.Bu tür çalışmalarla öğrencilerimiz, dinleyiciyle göz temasına, vücut dilini etkin kullanmaya, doğru cümleler kullanmaya, ses tonuna, akıcı konuşmaya ve zamanlamaya dikkat etmekle yükümlüdür.

  v  SPELLING BEE

  Öğrencilerimizin kelime dağarcıklarını geliştirmek biraz da işe heyecan ve eğlence katmak amacıyla2.,3.,4. ve 5. sınıflarımız arasında ‘’SPELLING BEE’’ (heceleyen arı) yarışması yapılır.

  v  STAR OF THE WEEK

  Öğrencilerimizin  yabancı dil derslerindeki motivasyonlarını arttırmak ve örnek davranış sergilemelerini sağlamak için 1.,2. ve 3. sınıflarımızdan her hafta yıldız öğrencilerimiz seçilir ve  belge verilir.

  v  JEOPARDY

  2.kademe öğrencilerimiz için hazırladığımız Jeopardy (risk) bilgi yarışmasıyla rekabet ortamının tadını çıkarıp , bilgi seviyelerini ölçme fırsatı bulurlar. Son derece çekişmeli ve heyecanlı geçen yarışmanın sonunda 1.olan öğrencilerimiz sertifika ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilirler.

  v  FOREIGN LANGUAGE FESTIVAL

  Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yabancı Dil Festivalinde  öğrencilerimiz yıl boyunca öğrendiklerini ve yeteneklerini çeşitli gösterilerle ( şarkılar,skeçler, müzikaller …)  ailelerine sergileme fırsatı bulurlar.

  v  BOOKWORM

  1. sınıflarımızdan başlamak üzere 8. sınıflarımıza kadar tüm öğrencilerimize İngilizce okuma alışkanlığını ve sevgisini aşılamak amacıyla her sene ‘’BOOKWORM’’ (kitap kurdu) yarışması düzenlenmektedir. En çok İngilizce kitap okuyan ve BOOK REPORT‘u (kitap raporu) düzgün bir şekilde dolduran öğrencilerimiz bu yarışmadan 1. olarak çıkarlar.

   

  v  STORYTELLING

  Storytelling (hikaye anlatımı ) etkinliklerinin öğrenciler üzerinde çok büyük bir etkisinin olduğu çok açıktır.Biz de bu gerçekten yola çıkarak , öğrencilerimizi bu sihirli dünyada buluşturuyoruz.  Öğrencilerimiz kendilerinin seçmiş oldukları bir hikayeyi  çok çeşitli aktiviteler hazırlayarak sunarlar. Farklı , etkin ve sıcak bir atmosferde birbirlerinin hikayelerini dinlemiş olurlar.

  USEFUL  WEBSITES  FOR  PRESCHOOL  &  1ST  &  2ND  GRADES

  (Anasınıfı ve 1. 2. Sınıflar için Yararlı Siteler)

  https://elt.oup.com/student/playtime/?cc=tr&selLanguage=en

  https://elt.oup.com/student/incredibleenglish/?cc=ca&selLanguage=en

  http://www.britishcouncil.org.tr/

  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

  http://www.uptoten.com/

  http://kids-songs.tv/

  http://www.abcya.com/

  http://www.kizphonics.com/

  http://www.learninggamesforkids.com/

  http://kids.nationalgeographic.com/kids/

  http://www.starfall.com/

  USEFUL  WEBSITES  FOR  3RD  GRADES

  (3.Sınıf için Yararlı Siteler)

  http://www.nickjr.com/

  http://pbskids.org/

  http://kids.nationalgeographic.com/kids/

  http://www.funbrain.com/

  http://www.highlightskids.com/

  http://www.seussville.com/

  http://www.bbc.co.uk/cbeebies/stories/

  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

  http://www.learningchocolate.com/

  http://www.youtube.com/watch?v=hBDw_CsbwrE

  http://www.youtube.com/watch?v=8yiEcr3LnEk

  http://www.youtube.com/watch?v=Ga4cooW2U_w

  http://www.dreamenglish.com/

  USEFUL  WEBSITES  FOR  4th  GRADES

  (4.Sınıf için Yararlı Siteler)

   

  http://www.englishactivities.net/

  http://www.englishteststore.net/

  http://www.learnenglishkids.britishcouncl.org/

  http://www.education.com/

  http://www.tlsbooks.com/

  http://www.k12reader.com/

  http://www.englishforeveryone.org/

  http://www.vocabulary.co.il/

  http://www.englishwsheets.com/

  http://www.esl-lab.com/

  http://www.elllo.org/

  http://kids.nationalgeographic.com/kids/games/

  http://www.learningchocolate.com/

   

  USEFUL  WEBSITES  FOR  5TH  GRADES

  (5.Sınıf için Yararlı Siteler)

   

  http://www.manythings.org/vocabulary/

  http://www.manythings.org/mp/m31.html

  http://www.internet4classrooms.com/

  http://www.english-4kids.com/

  http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

  http://www.englishwsheets.com/

  http://funeasyenglish.com/

  http://www.vocabulary.co.il/fifth-grade-vocabulary-games/

  http://www.funbrain.com/FBSearch.php?Grade=5

  http://www.knowledgeadventure.com/grade/5th-grade

  http://www.jumpstart.com/

  http://www.ezschool.com/Games/G2-G5.htlm

  http://www.education.com/activity/fifth-grade/

  http://www.learningchocolate.com/

  http://www.elllo.org/

   

  http://www.ldoceonline.com/

   

   

  SAYIN VELİMİZ, 1.DÖNEME AİT İLKOKUL 2.3.4.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KAĞITLARINA AKADEMİK BİRİMLER/YABANCI DİLLER BÖLÜMÜNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

   

   

  Worksheets for 2nd Grades

  Worksheets for 3rd Grades

  Worksheet for 4th Grades

   

   

  SEVGİLİ ÖĞRENCİMİZ ,  1.DÖNEME AİT 4.5.6.7.SINIF İNGİLİZCE BOOK REPORT ÇALIŞMALARINA AKADEMİK BİRİMLER/YABANCI DİLLER BÖLÜMÜNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

   

  BOOK REPORT 4-5

  BOOK REPORT 6-7-8

  Reklam
  Etiketler :
 • Bu Yazılar da ilginizi çekebilir
  ÇAYCUMA KOLEJİ OKUL ÖNCESİ BÖLÜMÜ
  ÇAYCUMA KOLEJİ OKUL ÖNCESİ BÖLÜMÜ
  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ
  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ
  MÜZİK BÖLÜMÜ
  MÜZİK BÖLÜMÜ
  GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ
  GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ
 • Yorum Yapmak İster misiniz?