Resim Bulunamadı

BASINDA ATATÜRK

20 Mart 2014
4.676 defa okundu
 • Reklam
  BASINDA ATATÜRK

  Yeni Şarki Gazetesi 11 Ekim 1922 tarihli baskısında Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı haberini yurda duyuruyor.
  “Lozan Konferansı Bugün açılıyor” haberi (Hakimiyeti Milliye, 20 Kasım 1922)
  Hakimiyeti Milliye gazetesi 25 Temmuz 1923 günkü baskısında “Bayram içinde bayram” başlığıyla Lozan Barış Antlaşmasının imzalandığı haberini veriyor.
  Lozan Barış Antlaşmasının imzalandığı haberi (Tevhid-i Efkar gazetesi, 25 Temmuz 1923)
  Vatan Gazetesinin 3 Ekim 1923 tarihli baskısında “Beş senelik esaretten sonra dün İstanbul hürriyetine kavuştu” haberi.
  Ankara’nın başkent kabul edildiği haberi (Hakimiyeti Milliye gazetesi, 14 Ekim 1923)
  Hakimiyeti Milliye gazetesi 3 Kasım 1923 tarihli baskısında saltanatın kaldırıldığı haberini veriyor.
  Tercuman-ı Hakikat gazetesi 18 Kasım 1922 tarihli sayısında son Osmanlı Padişahı Mehmet Vahdettin’in İstanbul’dan kaçışını ayrıntılarıyla halka duyuruyor.
  İleri gazetesinin 20 Kasım 1922 günkü baskısında Abdülmecit Efendi’nin TBMM’nce halife ilan edildiği haberini veriyor.
  Cumhuriyet’in ilanı ve Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhurbaşkanı seçildiği haberi (Hakimiyeti Milliye gazetesi, 30 Ekim 1923)
  LA NATION BELGE adlı Belçika gazetesinde 31 Ekim 1923 günü Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanı haberi.
  Cumhuriyet’in ilanı ve Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhurbaşkanı seçildiği haberi (İkdam gazetesi, 30 Ekim 1923)
  Cumhuriyet’in ilanı ve Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhurbaşkanı seçildiği haberi (Vatan gazetesi, 31 Ekim 1923)
  Cumhuriyet gazetesi 1 Ağustos 1932 tarihli yayımında Keriman Halis’in Dünya Güzeli seçildiği haberini veriyor.
  Vakit gazetesinde Alpullu’da ilk şeker fabrikasının açılış haberi (27 Kasım 1926)
  Boğazların Türk egemenliğine geçişini sağlayan “Montreux” sözleşmesinin imzalandığı (20 Temmuz 1936) haberine yer veren Tan gazetesinin 21 Temmuz 1936 tarihli nüshası.
  Cumhuriyet gazetesinde Atatürk’ün 19 Haziran 1938 günü Romanya Kralı Carol’la İstanbul’da görüştüğüne dair haber (21 Haziran 1938)
  9 Ağustos 1930 tarihli Son Posta gazetesinde Ali Fethi Okyar’ın yeni pari kuracağı haberi. Serbest Cumhuriyet Fırkası (Partisi) 12 Ağustos 1930 tarihinde kurulmuştur.
  6 Eylül 1930 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinde Serbest Cumhuriyet Fırkası (Partisi) liderinin İzmir seyahatinde meydan gelen olayların haberi.
  Hakimiyeti Milliye gazetesinin 9 Eylül 1930 tarihli baskısında Serbest Cumhuriyet Fırkası’yla ilgili haber.
  İstanbul Belediye seçimlerinde çıkan olaylarla ilgili olarak Hakimiyeti Milliye gazetesinde çıkan haber (11 Ekim 1930)
  Milliyet Gazetesinin Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kendi kendini kapatma kararı aldığını bildiren haberi (17 Kasım 1930)
  Hakimiyeti Milliye gazetesinde Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kendi kendin kapatma kararı almasıyla ilgili haber ve yorumlar (18 Kasım 1930)
  Doğu isyanı üzerine 4 Mart 1925’te çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu gereğince İstanbul’da 6 gazetenin Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldığına dair haber (Vakit gazetesi, 7 Mart 1925)
  Doğu isyanı ve İstiklal Mahkemesi’nin çalışmalarıyla ilgili haber (Vakit Gazetesi, 17 Mayıs 1925)
  23 Aralık 1930 tarihinde Menemen’de meydana gelen irtica olayında şehit edilen öğretmen, yedeksubay Kubilay ve Kubilay’la ilgili anıt haberi (Cumhuriyet gazetesi, 11 Mart 1931)
  Menemen Olayıyla ilgili haber ve yorumlar (Milliyet gazetesi, 28 Aralık 1930)
  10 Ocak 1931 tarihli Vakit gazetesinde Menemen Olayı suçlularının yakalandığına ve muhakemelerinin başlayacağına dair haber.
  13 Ocak 1931 tarihli Vakit gazetesinde Menemen Olayıyla ilgili haber ve suçlulardan bir bölümünün fotoğrafı.
  Menemen Olayı sanıklarının muhakemelerinin başlayacağına dair haber (Cumhuriyet gazetesi, 12 Ocak 1931)
  Cumhuriyet gazetesinin 2 Ocak 1931 tarihli baskısında Menemen Olayı dolayısıyla sıkıyönetim ilan edildiği haberi.
  Cumhuriyet’in 15. Yıl törenleriyle ilgili haberlere yer veren Ulus gazetesinin 29 Ekim 1938 günkü yayını. Atatürk’ün hastalığı sebebiyle 15. Yıl törenleri sönük geçmişti.
  Ulus gazetesinin 10 Kasım 1938 günü yaptığı 2’inci baskıda Atatürk’ün ölümü haberi
  Tan gazetesinde Atatürk’ün ölüm haberi (10 Kasım 1938)
  11 Kasım 1938 tarihli The New York Times gazetesinde Atatürk’ün ölüm haberi.
  Ulus gazetesinin 11 Kasım 1938 günkü 2’inci baskısında İsmet İnönü’nün Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı seçildiği haberi.
  Osmanlı İmparatorluğu’nda I. Dünya Savaşı’na hazırlık olmak üzere seferberlik ilan edilmesi haberi (İkdam Gazetesi, 3 Ağustos 1914)
  Dersaadet gazetesi 12 Ağustos 1920 günkü baskısında Sevr Antlaşması haberini veriyor.
  İkdam gazetesi 9 Şubat 1921 tarihli yayımında “Mustafa Kemal’in İstanbul Hükümetini tanımadığını” yazıyor.
  Payitaht gazetesinin 30 Mart 1921 tarihli sayısında Mustafa Kemal’in TBMM’deki konuşmasına yer veriliyor: “Türk-Yunan savaşı başlamıştır. Bu savaşın sorumlusu işgalci Yunanlılardır, sonuçlarına da katlanacaklardır”.
  Vakit gazetesinin 5 Nisan 1921 tarihli yayımında II. İnönü Zaferi’nin haberine de yer verilmiştir.
  Tercüman-ı Hakikat gazetesinin 1 Eylül 1922 günkü yayımında Yunan kuvvetlerinin Dumlupınar’da yenildiği haberi okunmaktadır.
  Tevhid-i Efkar gazetesinin 5 Eylül 1922 günkü yayımında Yunan kuvvetlerinin yenildiği haberi veriliyor.
  5 Eylül 1922 tarihli Yeni Şark gazetesinde Türk Milleti’nin kahraman ordumuza şükran beyannamesi yayımlanmıştır.
  Tevhid-i Efkar gazetesinde İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş haberi (10 Eylül 1922)
  Yeni Şark gazetesi 11 Ekim 1922 tarihli baskısında Mudanya Mütarekesi’nin imzalandığı haberini veriyor.
  Tevhid-i Efkar gazetesi 19 Kasım 1922 günkü yayımında Padişah Vahdettin’in Malta’ya kaçış haberini veriyor.
  Tercüman-ı Hakikat gazetesi (18 Kasım 1922)’nde son Osmanlı Padişahı VI. Vahdettin’in Malta’ya kaçış haberi.
  Vakit gazetesi 28 Haziran 1923 tarihli baskısında II. Dönem TBMM’ye seçilen İstanbul Milletvekillerinin resimlerini yayımlamıştır.
  İstanbul, 2 Ekim 1923 tarihinde İtilaf Devletlerince boşaltıldı. İstanbul’un kesin olarak işgalden kurtuluş haberi(Vakit gazetesi, 3 Ekim 1923)
  Cumhuriyet Gazetesi acı haberi veriyor. (10 Kasım 1938)
  Macar hükümetinin Atatürk’ün vefatını bildirir ilanı.(10 Kasım 1938)
  Cumhuriyet Gazetesi (19 Kasım 1938)
  Cumhuriyet Gazetesi (20 Kasım 1938)
  Cumhuriyet Gazetesi (13 Kasım 1938)
  Cumhuriyet Gazetesi (14 Kasım 1938)
  Cumhuriyet Gazetesi (15 Kasım 1938)
  Cumhuriyet Gazetesi (18 Kasım 1938)
  Ulus Gazetesi (21 Kasım 1938)
  Cumhuriyet Gazetesi (21 Kasım 1938)
  Reklam
 • Bu Yazılar da ilginizi çekebilir
  ATATÜRK KÖŞESİ
  ATATÜRK KÖŞESİ
  ATATÜRK’ÜN İDEALİNDEKİ GENÇLİK
  ATATÜRK’ÜN İDEALİNDEKİ GENÇLİK
  ANEKDOTLAR
  ANEKDOTLAR
 • Yorum Yapmak İster misiniz?