Resim Bulunamadı

ATATÜRK’ÜN İDEALİNDEKİ GENÇLİK

14 Ekim 2014
4.152 defa okundu
 • Reklam
  ATATÜRK’ÜN İDEALİNDEKİ GENÇLİK

  ► Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için çalışmalıdır.
  “Türk Milleti’nin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet öyle kuvvetli bir ışıktır ki, ona bigâne olanları yakar, mahveder.”

  ►  İlerici olmalı ve ilerlemede sınır tanımamalıdır.
  “Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.

  “Asla şüphem yoktur ki; Türklüğün unutulmuş büyük medeni özelliği ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.”

  ►  Milli terbiyeye sahip olmalıdır.
  “Efendiler, şunu anlatmak istiyorum; ilk esin ana – baba kucağından, sonra okuldaki öğretmenin dilinden, vicdanından, terbiyesinden alınır. Bu esinin gelişme kaynağı olması, kişiye millet ve ülkeye hizmet edebilme gücünü ve yeteneğini verebilmesi için millete ve ülkeye büyük, derin ilgi yaratan fikirler, duygularla her an güçlendirilmesi gerekir.”

  ► Gerçek bir Türk Milliyetçisi Olmalıdır.
  “Türk genci kendi öz benliğini kaybetmeden, kendi kimliğini, kültürünü unutmadan yeniliklere adapte olabilmeli, onları kendi milli kültürü içinde sindirebilmelidir.”

  ► Bağımsızlığından ödün vermemelidir. 
      “Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür.”

  “Ne kadar zengin ve refaha kavuşturulmuş olursa olsun, bağımsızlıktan mahrum bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık olamaz.”

  ► Milli Kültüre Önem Vermelidir.
  “… Başarıya ulaşmak ve başarıları kuvvetle, emniyetle yürütebilmek için güçlü bir karaktere sahip olmak gerekir.”

  ► Atatürk’ü iyi anlamış olmalıdır. 
       ” Bir gün ulusu, sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan çok memnun ve mesudum.
  Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir.”

  ► Atatürk’ün yolunda ilerlemeli ve onun bıraktığı görevi tamamlamalıdır.
  “Benim Türk Milleti’ne, Türk Cumhuriyeti’ne ve Türklüğün istikbaline ait görevlerim bitmemiştir. Sizler, onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz.”

  ►  İstikrarlı, kararlı ve azimli olmalıdır. 
       “Türk Milleti’nin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.
  Zafer “zafer benimdir” diyebilenin, muvaffakiyet, “muvaffak olacağım” diye başlayanın ve “muvaffak oldum” diyebilenindir.”

  ►  Sorumluluk sahibi olmalı, hizmete talip olmalıdır. 
       “Mesuliyet yükü her şeyden, ölümden de ağırdır.”
  “Türk Milleti, her ne pahasına olursa olsun hizmeti ilke edinmiştir ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmaz.”

  ► Cesur olmalıdır. 
       “Gençler için vatani işlerde ölmek söz konusu olabilir. Ama korkmak asla!”
  “Büyük kararlar vermek kâfi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lâzımdır.”

  ►  Zorluklardan yılmamalıdır.
  “Teşebbüslerin başarılı olması için çetin şartlara göğüs germek gereklidir.”
  “Ben hayatımın hiçbir anında karamsarlık nedir, tanımadım.”
  “Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir.”
  “Lüzumuna kani olduğumuz bir işi derhal yapmalıyız.”

  ►  Çalışkan ve disiplinli olmalıdır.
  “Fikir hazırlıkları, seferberlikte asker toplamak için davul zurna ile temin edilemez. Fikir hazırlıklarında tevazuyla çalışmak, kendini silmek, karşısındakine samimi bir kanaat ilham etmek lazımdır.”

  ► Dürüst olmalıdır. 
       “Hakikati konuşmaktan korkmayınız.”
  “Meseleleri hadiselere göre değil, aslında olduğu gibi ele almak lazımdır.”
  “Bir şeyi vicdanen iyi yaptığımıza, sözlerimizin iyi olduğuna inanıyorsak, onu olduğu gibi açık, tereddüt ve belirsizlikten arınmış olarak anlatmayı amaçlamalıyız.”

  ►  Adaletli olmalıdır. 
      “Efendiler! Hükümet memlekette yasayı hakim kılmak ve adaleti dağıtmakla yükümlüdür. Bu açıdan adalet işi çok önemlidir. Adliye siyasetimizde izlenecek yol, adaleti, halkı yormadan, süratle, uygun ve emniyetli bir şekilde dağıtmalıdır.”

  ► İleri görüşlü ve tedbirli olmalıdır.
  “Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur.”

  ► Gelişen bilim ve teknolojinin izleyicisi ve uygulayıcısı olmalıdır.
  “Milletimizin siyasi, sosyal hayatında, milletimizin fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır.”

  ►  Güzel ahlaklı olmalı, manevi değerlere sahip çıkmalıdır.
  “Her şeyden önce maneviyat, kalp ve vicdan gücü yüksek tutulmalıdır.”

  ► Hoşgörülü olmalıdır.
  “Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.”

  ►  Eğitime önem vermelidir.
  “En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur.”

  ►  Sanata önem vermelidir.
  “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”
  “Efendiler siz hayatınızda mebus olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat hiçbir zaman sanatkar olamazsınız.”

  ►  Spora önem vermelidir.
  “Efendiler, cihanda spor yaşamı, spor alemi çok önemlidir… Ben size ulus bakımından, ülke evlatları yönünden sporculuğun benim gözümde ne kadar önemli olduğunu anlatmak için şunu diyebilirim. Kutsal vatanı, Türk Milleti’nin yüksek onurunu ve çıkarlarını savunan ordudur. Bundan daha önemli, bundan daha yüce bir dayanak noktası düşünülebilir mi? Özellikle bugünkü Cumhuriyet Ordusu’ndan söz edilirken bundan daha yüce bir kuvvet tasarlanabilir mi? İşte bu değerli, bu yüksek, bu yüce kuvvetin önünde size seslenerek diyorum ki, tüm millet ve tüm ülke evlatlarını sporcu yapmak için harcanan gayretin önemi ve kutsallığı aynı derecede değerli ve önemlidir.” (30.9.1926, Çankaya’da Türk İdman Cemiyetleri İttihadı heyetine hitaben yaptığı konuşmasından)

  Reklam
  Etiketler :
 • Bu Yazılar da ilginizi çekebilir
  ATATÜRK KÖŞESİ
  ATATÜRK KÖŞESİ
  BASINDA ATATÜRK
  BASINDA ATATÜRK
  ANEKDOTLAR
  ANEKDOTLAR